Vánoční besídka

Ve středu 11. 12. jsme se besídkou pro rodiče naladili na předvánoční atmosféru.

Po našem vystoupení byla – jako již tradičně – dílnička, na které si rodiče s dětmi společně vyrobili vánoční svícen.