UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1.9.2023

 

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

od 1.9.2023 dojde v MŠ Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova ke zdražení stravného dle vyhlášky č.107/2005 Sb., příloha 2.

Strávníci do 6let

Přesnídávka                           14,-kč

Oběd                                      23,-kč

Svačina                                  12,-kč

celkem                                   49,-kč

 

Strávníci 7let

Přesnídávka                           15,-kč

Oběd                                       24,-kč

Svačina                                   13,-kč

celkem                                    52,-kč

 

Děti do 6let

stravné/ měsíc                          1078,-kč

školné                                        300,-kč

celkem                                    1378,-kč

                                                                 

 Děti 7leté

celkem                                    1144,-kč

Předškolní děti a děti 7leté úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.

 

Prosím o změnu nastavení výše plateb u trvalých příkazů. Platbu provádějte nejpozději do 15.dne v měsíci.

 

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí stravování p. Veroniku Srncovou.

(tel.731564500, 461 316 716)

kalkulace obědů