SVĚTOVÝ DEN VODY

Ve pátek 22.března byl – SVĚTOVÝ DEN VODY. Děti i paní učitelky dostaly  malý úkol přijít v tento den oblečeni v modré barvě, kterou má většina z nás spojenou s vodou.  Na obrázku jsme sledovali koloběh vody v přírodě a připravili jsme si o něm i malý pokus.

Zazpívali jsme si k tomu písničku  ,, Jarní překvapení“. Dále děti bádaly, kde všude potřebujeme vodu a také poznávaly různá skupenství vody na obrázcích. Při této činnosti zjistily, že je voda pro člověka velmi důležitá.  Nejvíce ale děti bavily hry s opravdovou vodou.

Co plave a co se potopí? Při této aktivitě jsme si zahráli i „časovku“. Kolik vylovíš předmětů za minutu? Fandili jsme, počítali a chvílemi prožívali i pořádné napětí 🙂

Barevný déšť

Odevzdali jsme obrázky do soutěže MODRÁ PLANETA. v kategorii MŠ bylo téma VODA V POHÁDKÁCH.