STROMOCITY

14. května 2024 byl krásný, skoro letní den a my se účastnili interaktivního výukového programu, zaměřeného na citové prožívání. Tři příběhy zahrané bez rekvizit jen pomocí výrazových prostředků a úžasná práce s hlasem. Čtvrtý příběh vymýšlely děti, jako základ příběhu si vybraly lípu na školní zahradě. Děkujeme divadlu DIP.

Zpívali jsme prima písničku:

Povězme si potají, co si stromy šeptají.
Mají dlouhé kořeny, příběh je v nich zamčený.
Odemkneme ho teď hravě, klíč má každý ve své hlavě.
Teď poslouchej….teď poslouchej.