Strom přátelství

Strom přátelství s otisky dětských dlaní – symbol pro pocit sounáležitosti s ostatními, schopnost přizpůsobit se, ale také uplatnit svá přání a potřeby a mít dobrý pocit ze zvládnutého.