Sluníčko ve školce

Dnes nás ve školce navštívilo maňáskové divadlo „Sluníčko“ se 3 pohádkami: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „O Koblížkovi“, „Tři prasátka“.