Sférické kino ve školce

V pondělí 14. 3. děti zhlédly promítaný film s názvem „Síla stromů“. Dozvěděly se v něm o důležitosti stromů a rostlin pro planetu a propojení přírody s člověkem.