Šablony pro MŠ OP JAK

Vše pro děti

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…211

Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 878.695,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent MŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

– Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

 

šablony JAK