PUBLICITA: EDUKATIVNÍ ALTÁN VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

         

                   www.mzp.cz                                                                                                                                                                                                                                      www.sfzp.cz

 

 

EDUKATIVNÍ ALTÁN VE ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

          Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše mateřská škola se nachází v blízkosti centra města Moravská Třebová. Od roku 2017 se snažíme postupnými kroky realizovat projekt Přírodní učebny, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu a vychází z plánu EVVO naší mateřské školy. Koncept Přírodní učebny jsme vytvořili ve snaze plně využít potenciál školní zahrady pro rozvoj a upevňování enviromentálního cítění dětí, které navštěvují naši školku, budování pozitivního vztahu k přírodě a ochraně životního prostředí. Vybudování edukativního altánu je dalším krokem v realizaci projektu Přírodní učebny.

Hlavním záměrem projektu bylo vybudování dřevěného edukativního altánu v zahradě naší mateřské školy. Za hlavní přínos altánu považujeme možnost pobývat s dětmi ve venkovním prostředí bez ohledu na rozmary počasí. Zahrada v méně příznivém počasí nabízí svoji jinou tvář, kterou děti neznají, ale nyní ji budou moci zkoumat a objevovat. Do stěn altánu jsou zabudovány naučné interaktivní tabule se čtyřmi druhy biotopů (město, les, louka, rybník), které doplňuje černá magnetická tabule na křídy. Altán bude využíván nejen dětmi, ale i jejich rodiči, a to v případě tvořivých dílen, zábavních odpoledních nebo při besedách s odborníky.

Spolupráci rodičů a školy věnujeme velkou pozornost a snažíme se ji rozvíjet kdykoliv je to možné. V případě edukativního altánu se rodiče zapojili do drobných terénních úprav v okolí vybudovaného altánu, společně s dětmi jej osázeli nejedovatými popínavými rostlinami.

Na vybudování edukativního altánu získala naše mateřská škola dotaci ve výši 100.130,- Kč. Celkové výdaje byly plánovány na částku 117.800,- Kč. V průběhu realizace projektu bohužel vzrostly ceny materiálů a edukativní altán jsme mohli dokončit díky finanční pomoci Města Moravská Třebová.

 

altán+publicitaF1