První pomoc

Dnes děti pod vedením paní Kateřiny Krausové získaly nové poznatky o první pomoci.