PROSBA RODIČŮM

Prosíme rodiče dětí, které až do září nebudou navštěvovat MŠ, aby si co nejdříve vyzvedli věci svých dětí ze šaten.

Děkujeme za spolupráci.