Projektová výuka MŠ Jiráskova, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009207

Projektová výuka MŠ Jiráskovaregistrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009207

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši 823.894,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Projektový den ve škole

– Projektový den mimo školu

– Chůva – personální podpora MŠ

– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost

– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost

– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání