Poznáváme povolání

U tohoto tématu si děti rozšiřovaly znalosti o povoláních kolem nás, a to zejména prožitkem: herec, dispečer, řidič DZS a RZS, kominík, zaměstnanci MŠ, městská policie. Jiná poznávaly formou námětových her. Sdělovaly si, kde a proč pracují jejich rodiče a jestli je jejich práce důležitá. Děkujeme rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali při prožitkovém učení.