Povolání trochu jinak

Tento týden máme ve třídě téma ,,Řemesla a povolání”. Děti se seznamují s různými profesemi a jejich významem pro naši společnost. Měli jsme možnost vidět při práci paní kuchařky, paní uklízečky, ale i paní učitelky ve škole. Vydali jsme se pozorovat při práci paní pošťačky, prodavačky, lékárnice, květinářky. V rámci odpoledních činností pracujeme s digitálními pomůckami – včelkou BeeBot, myškou a kódovacím kobercem. Povolání jsme také zkoumali i na tabletu, kde děti poznávaly a pojmenovávaly profese, hrály pexeso, domino, skládaly Puzzle. 😊