Plody podzimu

Tento týden jsme měli téma Plody podzimu. Povídali jsme si o lese, houbách, plodech stromů a keřů (kaštany žaludky, bukvice, šípky ..). Hráli jsme hry, zpívali, počítali. Tvořili jsme obrázky z kaštanů a mandaly z přírodnin. Vyrobili jsme si houby z papíru. Na závěr týdne jsme si společně uvařili šípkový čaj. 🙂