Papoušci Šmudla a Rarášek

V pondělí 23. 5. nás navštívili v MŠ papoušci Ara se svými chovateli. Jeden měl jméno Šmudla a druhý Rarášek.
Papoušek Ara se vyznačuje vynikající inteligencí. A tak když chovatel zaklepal na dveře třídy, papoušek řekl     … „dále!'“  Papoušci nám pak předvedli jízdu na kole, házeli míček do basketbalového koše, minci do pokladničky, šroubovali matičku a houpali se. Velký úspěch měl i netopýr, kterého ze sebe udělal Rarášek.
Za každý splněný úkol dostali oříšky.
Dozvěděli jsme se, že Ara je společenský pták a vyžaduje dostatečnou pozornost. Umí se mazlit a příst jako kočka.