Pálení čarodějnic

Čarodějnický rej si děti užily se vším všudy. Den byl plný soutěží a písniček, které děti protančily v maskách.

Děti lítaly na koštěti, přeskakovaly oheň, házely košťátkama na cíl a přetahovaly lano se spícím hadem.

V písku hledaly myšky a žížalky, vařily lektvar a nakonec měly sladkou odměnu. Všechny děti dostaly památeční

list na čarodějnický den.