Ovocná zahrádka

Děti v rámci tématu poznávaly a pojmenovávaly druhy ovoce na výstavce, která vznikla za přispění rodičů. Děti si rozvíjely početní představy, poznávaly ovoce podle hmatu a chuti, seznamovaly se s tím, co se v něm ukrývá. Rozlišovaly jeho velikost. Učily se říkanku Foukej, foukej větříčku a píseň Měla babka. Zkusily si ovoce krájet na ovocný salát. Téma děti bavilo, aktivně spolupracovaly při činnostech i hrách.

Děkuji za spolupráci všem rodičům, kteří se podíleli na realizaci výstavky ovoce.