Nový školní rok ve třídě Motýlků- nově příchozí děti – “ maláčci “- probíhala adaptace na vše nové,konejšení plačících a vše co je potřeba.Návštěvu 1. představení Muzikoterapie děti zvládly. Domlouváme si pravidla soužití v kolektivu třídy- vše pomaličku, ale půjde to…ať je nám tu společně dobre.