Návštěva ZŠ Palackého

Hola, hola, škola volá!!!! 

Proto jsme se do ní ve středu 15. 2. 2023 vypravili.
Děti byly rozděleny do tří tříd a k nim přiděleni školáci jako správní kamarádi.
Děti dostaly papírový domeček – ZŠ, se kterým pracovaly celou vyučovací hodinu.
Měly za úkol:
– pojmenovat zvířátka, vytleskat a určit počet slabik
– spočítat zvířátka a přiřadit číslici
– pojmenovat geometrické tvary a dle vzoru je vybarvit
– rozložit a zase složit skládanku, určovat pojmy vpravo x vlevo, nahoře x dole, vprostřed, mezi…
Vtom se ozval školní zvonek a ten nám oznámil konec hodiny i naší návštěvy.
Setkání bylo zahájeno i ukončeno společnou písničkou. Poděkovali jsme a rozloučili se.
Děkujeme třídním učitelkám, že si na nás udělaly čas a brzy naviděnou u zápisu do 1. třídy ZŠ.