Návštěva ZŠ „Křižovatka“

Dne 13.3. jsme s předškolními dětmi navštívili Základní školu Křižovatka, kde pro nás bylo připraveno mnoho zábavných sportovních aktivit. Děti se zapojily v různých disciplínách a zábavnou hrou také procvičily pozornost a postřeh. Zážitkem bylo nejen sportovní dovádění, na kterém se podílela paní učitelka Izáková s kolektivem, ale také ukázková hodina s prvňáčky. Zde nás děti pod vedením paní učitelky Holešovské přivítaly pěknou písničkou. Ukázka výuky v příjemné atmosféře, byla pro předškoláky jistě motivací do školních lavic. Pro naše předškoláky měla paní učitelka za pomocí asistentek připravené vzdělávací úkoly. Všechny nejvíce zaujala práce s interaktivní tabulí, kde si děti upevňovaly početní představy. Závěrem nás neminula sladká odměna a diplom. 

Děkujeme paní učitelce Izákové a všem pedagogickým pracovníkům za profesionální a přátelský přístup.