Naši předškoláčci

Každý školní rok děti do školky přicházejí, ale stejně tak i odcházejí. Ti, kteří odcházejí, jsou současní předškoláčci a budoucí prvňáčci. I u nás tomu není jinak. Zveme vás tedy na procházku na náměstí  Moravské Třebové, kde je v Lidovce umístěno jejich tablo. Všem budoucím školákům přejeme ve školních letech hodně zdraví a úspěchů.