Naše zdraví

Děti se celý týden seznamovaly s okolnostmi, které ovlivňují naše zdraví a s tím, jak je ovlivnit.