Naše tělo a zdraví

V tomto tématu děti pojmenovávaly části lidského těla, seznamovaly se s vnitřními orgány, vnímaly důležitost ochrany našeho zdraví.