Naše malá podzimní výprava

Ve čtvrtek 11.10.2018 podnikly naše ,, Včeličky“ podzimní výpravu. Z našeho úlu jsme vylétli v 9 hodin plni očekávání. ,, Už tam budeme? To byla nejčastější otázka:) Naším cílem byla Kalvárie a úkolem obohatit znalosti dětí o našem městě, zdolávat různé překážky a najít poklad.

Naše kroky vedly nejprve na náměstí T. G. Masaryka, zde jsme si zazpívali školkovou hymnu. Na zámku děti úspěšně absolvovaly orientační běh od knihovny přes ZUŠ až ke slunečním hodinám a získaly tři razítka. U povodňových desek děti malovaly křídami na silnici. Svoji zdatnost prokázaly během do schodů mrtvých. V naprosté tichost, ( což je u nás jev nebývalý) jsme došli hřbitovem až k lapidáriu. Zde děti poznávaly stromy a jejich plody. Poté děti čekal další úkol…rozlišit mezi obrázky zvířat ta, která žijí v lese. Na Kalvárii jsme určovali, co se vyrábí ze dřeva a děti zaujaly sochy a příběh Ježíše.
Počasí nám přálo a výhled byl nádherný. Protože byly ,, Včeličky“ pilné, velice rychle našly poklad a v něm sladký nektar. Svoji výpravu jsme zakončili u moderního uměleckého díla Brány času.
A byl tu čas k návratu. Paní kuchařka už na nás čekala s obědem a postýlky zvaly k odpočinku.
Máme rádi naše město. Byl to prima den:)