Mrkev Máňa …………..

Byla jedna mrkev, říkali jí Máňa.

Nebyla jen obyčejná, ona byla dáma.

Oranžové šaty měla a zelené vlasy.

Na záhoně tancovala trsy – trsy – trsy.