MASOPUSTNÍ VESELÍ

V rámci tohoto tématu jsme si povídali o tom, co to masopust je, jaké tradice se k němu vztahují, které děti znají a které se dodržovaly spíše v dřívějších dobách. Děti se dověděly, co je to jarmark a zkusily si na něj zahrát. Postupně si vytvářely škrabošky, kde plně využily své fantazie. Společně jsme připravili masopustní koláčky a téma jsme slavnostně ukončili diskotékou v maskách a průvodem po areálu školky.

Děkujeme rodičům za spolupráci při přípravě kostýmů na páteční karneval.