Masopustní veselí ve školce

Celý týden se nesl ve znamení Masopustu, kdy se děti učily písničky, básničky. Dozvěděly se něco málo informací o tom, proč a jak se u nás slaví Masopust. Vyráběly si masky. V pátek potom proběhl v naší třídě Masopustní karneval, kdy děti přišly do školky v maskách a celý den tancovaly, hrály hry, zpívaly.