Mámo, táto, víš, co umím?

Pomocí KLOKANOVA KUFRU měli rodiče možnost poznat znalosti a dovednosti svých dětiček. Děti plnily úkoly a získávaly razítka. Po splnění dostaly sladkou odměnu. Věříme, že tato zkušenost dala něco dětem i rodičům. Součástí odpoledne bylo i jarní tvoření. Společně s rodiči si děti vyrobily stromeček s ptáčky, který jim má pomoci při dechových cvičeních a práci s výdechovým proudem.