Mám dvě teplé rukavičky

V rámci této tematické části děti určovaly, co si oblečou v zimě formou hádanek.
Byly motivovány maňáskovou pohádkou „Rukavička.
Pracovaly se štětcem, klovatinou a barevnými tušemi a zdobily rukavice nebo čepice dle vlastní volby.
Hravou formou procvičovaly barvy a počet 1 – 4.

 

Ať ošklivé mrazíky

nespálí nám prstíky.

musíme do fujavice,

mít i teplé …………… .

                                      Uhodnete co musíme mít?