Lidské tělo

Děti tvořily z PET vršků. Dodržovaly linii lidského těla. Kromě toho v týdnu skládaly puzzle lidského těla, pojmenovávaly jeho části, k čemu slouží a co by se stalo, kdybychom je neměli.