Letos jako „prostředňáci“…

Nový školní rok nám začal hned 1. září a my se sešli v hojném počtu :-). Trošku nám běžný chod školky narušují doporučení a nařízení ohledně COVID-19, ale my to zvládneme. Pomáhá nám i píseň „Honil bacil bacila“. Ve školce si hrajeme, zpíváme, sportujeme a také trošku tvoříme…

.