Kouzlo lesa – plody podzimu, vlčí máky pro veterány

Tento týden byl ve žluté třídě ve znamení lesa a plodů podzimu. S dětmi jsme si povídali o krásách podzimu, jak se příroda mění v této době a jaké plody dozrávají. Povídali jsme si o houbách a přečetli si pohádky na toto téma. Děti sbíraly listí a třídily je podle velikosti a tvaru, učily se psát čísla od 1 do 5, procvičily si při výrobě muchomůrek stříhání a lepení, malovaly štětcem podzimní stromy. Při procházce městem pozorovaly změny přírody, zahrály si pohybovou hru „Na veverky“ a v pátek jsme si povídali o dni válečných veteránů, kde jsme vyrobili kytičku z vlčích máků a zanesli ji k památníku na Rybním náměstí, kde jsme si poslechli i proslov pana starosty. Tento týden byl pro nás pestrý a moc jsme si ho užili.