Když padá listí

Záměrem tohoto tématu bylo probouzet v dětech chuť poznávat a objevovat nové věci.