Jejda, strašidýlka!

Dnes byla ve školce Agentura Pernštejni s divadelním představením „Jejda, strašidýlka!“