Jak to bylo, pohádko?

V úterý 8. 2. děti zhlédly divadelní představení, poté se seznámily s druhy loutek a morálním ponaučením z jednotlivých pohádek….