Jak Honza ke štěští přišel……

Ve čtvrtek 26. ledna nás navštívilo divadlo s pohádkou.