Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

život nám přináší mnoho radostí, ale také starostí a nepříjemných zážitků.

Jistě víte, že jsme obě třídní učitelky prodělaly Covid-19. Další události pak pro nás byly trpkou životní zkušeností.

Cítíme se povinny Vás informovat, že paní učitelka Zdenička je i nadále v pracovní neschopnosti a paní učitelka Ivanka odjíždí v březnu na tři týdny do lázní. Plnohodnotně nás zastoupí paní učitelky z ostatních tříd.

Věříme, že se vše v dobré obrátí a budeme se opět těšit z každodenního setkávání s Vámi i s dětmi.

Chce to jen čas a trpělivost. Přejeme Vám i dětem pevné zdraví.

Vaše třídní učitelky.