INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Milí rodiče,

II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy a její odloučené pracoviště MŠ Tyršova bude o letních prázdninách uzavřena v měsíci červenci. Provoz v MŠ Jiráskova začíná 1.8.2023, kromě přípravných dnů od 28. do 31.8.2023. V těchto dnech je MŠ uzavřena. V MŠ Tyršova začíná provoz od 1.9.2023.

Na červenec je možné přihlásit vaše dítě do MŠ Piaristická.  Od pondělí 24.4. vám budou třídní učitelky rozdávat přihlášky na MŠ Piaristickou (červenec) oproti podpisu. Zároveň budou vyvěšeny docházky na  MŠ Jiráskova (srpen).

Je nutné  docházky vyplnit a odevzdat přihlášky  nejpozději do 31.5.2023. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

1-Scan_0033