,, Hola, hola, škola volá!“

Naše ,, Včeličky“ byly ve čtvrtek 4.4.2019 u zápisu do 1. třídy ZŠ. Hned v pátek jsme museli nechat průchod všem pocitům, dojmům a emocím. Sem tam se ve škole něco nepovedlo, ale děti měly šanci vše si opravit.?
Byl by omyl myslet si, že příprava na vstup do ZŠ začíná až u předškoláčků.
A opravdu to není pouze o osvojení barev, geometrických tvarů a početní řady.
Důraz klademe na samostatnost, sebeobsluhu, správnou výslovnost, orientaci v prostoru a v neposlední řadě osvojení si správných sociálních návyků. Velmi důležitá je schopnost soustředit se na činnost alespoň 15 minut.
To vše hravou formou a zajímavou nabídkou her a činností.
Je nám trochu smutno, jak nám ty naše ,,Včeličky“ rychle vyrostly a brzy vyletí z našeho úlu ????