! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se MŠ Jiráskova (pavilon A) uzavírá z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 u dětí od 26.10. do 6.11.2020.

Pavilon B je uzavřen od 22.10. do 1.11.2020 Pracující rodiče dětí z pavilonu B mohou své děti umístit na odloučené pracoviště MŠ Tyršova od 2.11. do 6.11.2020.

! Prosíme, sledujte průběžně webové stránky MŠ pro další informace!

Děkujeme za pochopení