Doprava a cestování

V tomto týdnu se děti učily poznat dopravní prostředky pomocí sluchových a slovních hádanek, třídit je dle způsobu jejich pohybu. Diskutovaly o prvcích bezpečnosti v dopravním provozu i prevenci úrazů. Při společné výtvarné práci se učily postupovat cestou pokusu a omylu, rozvrhnout si „plán práce“ a výkres dokončit.