Divadýlko – Jejda a strašidýlka

Naše první divadelní představení a dětem se moc líbilo …… hlavně chaloupka na kuřích nožkách.