Digitalizujeme MŠ

Digitalizujeme MŠ

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY- KOMPONENTA 3.1

Naše škola je zapojena do programu Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Cílem projektu je rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a prevence digitální propasti u dětí v předškolním vzdělávání.

II. Mateřská škola, Jiráskova 1141, Moravská Třebová a odloučené pracoviště MŠ Tyršova získala prostředky na pořízení pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a jejích digitálních kompetencí v celkové výši 144.800,- Kč.

 

Digitalizace-plakat