Den dětí

V pátek 31. 5. 2019 jsme si společně užili dopoledne ke Dni dětí. Čekala nás promenáda v maskách oceněná diplomem a medailí, plnění úkolů u jednotlivých disciplín, vypouštění lampiónu štěstí i sladká tečka na závěr.