Děkujeme za sněhuláky pro štěstí

Jak jsme již zmínili v článku o zimních radovánkách, zúčastnili jsme se soutěže vyhlášené Domem dětí a mládeže v Moravské Třebové, Sněhuláci pro štěstí. Děti získaly za svoji snahu diplom a sladkou odměnu. Největším oceněním však pro nás je, že stále ještě někomu záleží na tom, aby děti nelenily a nezůstávaly ve virtuálním světě počítačů a mobilních telefonů…Děkujeme vám, pracovníkům DDM.