CO SE DĚLO O VÁNOCÍCH

Povídali jsme si o tradičních zvycích, mnoho si i vyzkoušeli. Navšívili dřevěný betlém pana Fibicha.