Červená v knihovně ………..

Navštěva v knihovně opět na výbornou. Děkujeme paní Mazurové za velmi příjemně strávený čas s knížkou.