Červená je zpět…….

…………a to je paráda. Opět spolu a nové zážitky. Oslava Dne dětí v maskách a pasování předškoláků na školáky. Poslední fotografování třídy. Užíváme si navzdory všemu poslední krásné společné dny.