Čertíci, čertíci, copak chcete?

Jistě každý uhodne,

proč jsou právě toho dne

nezvedení kluci zdejší

o poznání zdvořilejší

a holčičky způsobné.

Čerti na okýnko buší,

andělíčkům křídla sluší,

Mikuláš se vlídně dívá,

za dveřmi své dárky skrývá-

přivezl jich plnou nůši…